nwindows10

Windows 8 ve 10: Bir Nesnenin Sahipliğini Almak (Gelişmiş)

Daha önce bu konuyla ilgili bir yazıyı zaten yazmıştım: Windows 8 ve 10: Bir Nesnenin Sahipliğini Almak

Bahsettiğim yazı sahiplik ile ilgili sorun yalayan herkesin için tam olarak görebilecek yeterlilikte ve basitlikte. Bu yazıda ise daha ileri seviye kullanıcılar için sahipliği komut istemcisi üzerinden nasıl yapılacağını anlatacağım.

Ev kullanıcıları için bu yazı gereksiz olabilir ama yazıda anlatacağım yöntemler sistem yöneticileri veya ileri seviye kullanıcılar için sağladığı esneklikler sayesinde son derece yararlı olacaktır.


Sahiplik kavramı nedir, Windows'ta sahiplik nasıl çalışır? gibi bilgiler ise ilk yazıda detaylıca var. Yazıyı kalabalıklaştırmamak adına buraya eklemiyorum dileyen diğer yazıyı okuyabilir.

I. YOL: 
Takeown komutu ile;

1.1- Bir Komut İstemcisi (Yönetici Haklarıyla) açın.

1.2- Üzerinde işlem yapmak istediğiniz nesne türüne bağlı olarak 1.3, 1.4 veya 1.5 adımını uygulayıp 1.6 adımına geçin.

1.3- Bir "Dosya"nın sahipliğini almak için şu komutlardan birini girin;

 1. Sahipliği oturum açmış kullanıcıya vermek için; takeown /F "Tam dosya adresi (Dosya adı uzantısı ile birlikte)"
 2. Sahipliği Yöneticiler grubuna vermek için; takeown /F "Tam dosya adresi (Dosya adı uzantısı ile birlikte)" /A


Örnek; takeown /F "C:\Windows\splwow64.exe" /A

1.4- Bir klasör ya da sürücüdeki tüm aynı dosya adı uzantısına sahip dosyaların sahipliğini almak için şu komutlardan birini girin;

 1. Sahipliği oturum açmış kullanıcıya vermek için; takeown /F "Klasör veya sürücünün adresi\*.uzantı"
 2. Sahipliği Yöneticiler grubuna vermek için;  takeown /F "Klasör veya sürücünün adresi\*.uzantı" /A


Örnek; takeown /F "C:\Windows\System32\*.txt" /A

1.5- Bir klasör ya da sürücünün sahipliğini almak için şu komutlardan birini girin;


 • Bu komutlar ilgili klasör veya sürücüdeki tüm dosyalar ve tüm alt klasörlerinde sahipliğini alır.
 • Bu komutu kullanarak C sürücüsünün sahipliğini almaya kalmayın. Uyarıldınız!

 1. Sahipliği oturum açmış kullanıcıya vermek için; takeown /F "Klasör veya sürücünün adresi" /R /D Y
 2. Sahipliği Yöneticiler grubuna vermek için;  takeown /F "Klasör veya sürücünün adresi" /A /R /D Y


Örnek: (E sürücüsü için) takeown /F "E:" /A /R /D Y - (Klasör için) takeown /F "D:\Yeni Klasör" /A /R /D Y

1.6- Gerekiyorsa erişim izinlerini ayarlayın: Bir Nesnenin Erişim İzinlerini Değiştirmek

II. YOL: 
ICACLS komutu ile;

2.1- Bir Komut İstemcisi (Yönetici Haklarıyla) açın.

2.2- Üzerinde işlem yapmak istediğiniz nesne türüne bağlı olarak 2.3, 2.4, 2.5 veya 2.6 adımını uygulayıp 2.7 adımına geçin.

2.3- Bir "Dosya"nın sahipliğini almak için şu komutlardan birini girin;

 1. Sahipliği herhangi bir kullanıcıya vermek için; icacls "Tam dosya adresi (Dosya adı uzantısı ile birlikte)" /setowner "Kullanıcı Adı" /T /C
 2. Sahipliği Yöneticiler grubuna vermek için; icacls "Tam dosya adresi (Dosya adı uzantısı ile birlikte)" /setowner "Administrators" /T /C
 3. Sahipliği TrustedInstaller'e vermek için; icacls "Tam dosya adresi (Dosya adı uzantısı ile birlikte)" /setowner "NT SERVICE\TrustedInstaller" /T /C


 • Örnek: icacls "C:\Windows\splwow64.exe" /setowner "NT SERVICE\TrustedInstaller" /T /C
 • 2.3.1 adımında sahiplik Microsoft Hesabı kullanan bir kullanıcıya verilecekse Kullanıcı adı yerine E-Posta adresi yazılacak.

2.4- Bir klasör ya da sürücüdeki tüm aynı dosya adı uzantısına sahip dosyaların sahipliğini almak için şu komutlardan birini girin;

 1. Sahipliği herhangi bir kullanıcıya vermek için; icacls "Klasör veya sürücünün adresi\*.uzantı" /setowner "Kullanıcı adı" /T /C
 2. Sahipliği Yöneticiler grubuna vermek için;  icacls "Klasör veya sürücünün adresi\*.uzantı" /setowner "Administrators" /T /C
 3. Sahipliği TrustedInstaller'e vermek için; icacls "Klasör veya sürücünün adresi\*.uzantı" /setowner "NT SERVICE\TrustedInstaller" /T /C


 • Örnek: icacls "C:\Windows\System32\*.txt" /setowner "NT SERVICE\TrustedInstaller" /T /C
 • 2.4.1 adımında sahiplik Microsoft Hesabı kullanan bir kullanıcıya verilecekse Kullanıcı adı yerine E-Posta adresi yazılacak.

2.5- Bir klasör ya da sürücünün (Tüm içeriği ile beraber) sahipliğini almak için şu komutlardan birini girin;


 • Bu komutlar ilgili klasör veya sürücüdeki tüm dosyalar ve tüm alt klasörlerinde sahipliğini alır.
 • Bu komutu kullanarak C sürücüsünün sahipliğini almaya kalmayın. Uyarıldınız!

 1. Sahipliği herhangi bir kullanıcıya vermek için; icacls "Klasör veya sürücünün adresi" /setowner "Kullanıcı adı" /T /C
 2. Sahipliği Yöneticiler grubuna vermek için;  icacls "Klasör veya sürücünün adresi" /setowner "Administrators" /T /C
 3. Sahipliği TrustedInstaller'e vermek için; icacls "Klasör veya sürücünün adresi" /setowner "NT SERVICE\TrustedInstaller" /T /C


 • Örnek: (E sürücüsü için) icacls "E:" /setowner "Administrators" /T /C - (Klasör için) icacls "D:\Yeni Klasör" /setowner "Administrators" /T /C
 • 2.5.1 adımında sahiplik Microsoft Hesabı kullanan bir kullanıcıya verilecekse Kullanıcı adı yerine E-Posta adresi yazılacak.

2.6- Bir klasör ya da sürücünün sahipliğini almak için şu komutlardan birini girin;


 • Bu komutlar sadece ilgili klasör ve sürücünün kendisinin sahipliğini alır. Klasör veya sürücüdeki dosyalar ve tüm alt klasörlerin sahipliğinde bir değişiklik yapılmaz.
 • Bu komutu kullanarak C sürücüsünün sahipliğini almaya kalmayın. Uyarıldınız!

 1. Sahipliği herhangi bir kullanıcıya vermek için; icacls "Klasör veya sürücünün adresi" /setowner "Kullanıcı adı" /C
 2. Sahipliği Yöneticiler grubuna vermek için;  icacls "Klasör veya sürücünün adresi" /setowner "Administrators" /C
 3. Sahipliği TrustedInstaller'e vermek için; icacls "Klasör veya sürücünün adresi" /setowner "NT SERVICE\TrustedInstaller" /C


 • Örnek: (E sürücüsü için) icacls "E:" /setowner "Administrators" /C - (Klasör için) icacls "D:\Yeni Klasör" /setowner "Administrators" /C
 • 2.6.1 adımında sahiplik Microsoft Hesabı kullanan bir kullanıcıya verilecekse Kullanıcı adı yerine E-Posta adresi yazılacak.

2.7- Gerekiyorsa erişim izinlerini ayarlayın: Bir Nesnenin Erişim İzinlerini Değiştirmek

Son yorumlar

Twitter

Facebook

İzleyiciler

item