nwindows10

Windows 7, 8 ve 10: Sabit Sürücülere Erişimi Engelleme

Bu makalede kullanıcıların, Bilgisayarım'ı kullanarak seçili sürücülerin içeriğine erişmelerini nasıl engelleyeceğinizi anlatacağım.

Bu makaleyi uyguladığınızda, kullanıcılar seçili sürücülerin dizin yapısını Bilgisayarım'da veya Dosya Gezgini'nde görebilir, ancak klasörleri açıp içeriğe erişemezler. Ayrıca, kullanıcılar Çalıştır iletişim kutusunu ya da Ağ Sürücüsüne Bağlan iletişim kutusunu bu sürücülerdeki dizinleri görüntülemek için kullanamaz.


  • Bu ayar kullanıcıların yerel ve ağ sürücülerine erişmek için 3. parti programlar kullanmalarını engellemez. 
  • Kullanıcıların sürücü özelliklerini görüntülemek ve değiştirmek için Disk Yönetimi'ni kullanmalarını engellemez.
  • Seçili sürücüleri gösteren simgeler hala Bilgisayarım/Bu Bilgisayar'da görünür ancak kullanıcılar simgeleri çift tıklatırsa, bir ayarın eylemi engellediğini açıklayan bir ileti görünür.1- Kayıt Defteri'ni açın ve
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
yolunu izleyin.

2- Sağ tarafta boş bir alana sağ tıklatın, Yeni/DWORD (32 bit) Değeri seçeneğine tıklatın ve oluşan anahtara NoViewOnDrive adını verin.


3- Şunları yapın;

  1. Oluşturduğunuz NoViewOnDrive anahtarına çift tıklatın.
  2. Açılan pencerede Ondalık seçeneğini işaretleyin. (Önemli)
  3. Altta verdiğim açıklamalar ışığında size uygun değeri girin.
  4. Kaydedin.


4- Değişikliğin geçerli olması için Dosya Gezgini'ni veya oturumu veya bilgisayarı yeniden başlatın.


Geri Dönüş

5- NoViewOnDrive anahtarını silin.


Hangi Değeri Kullanacaksınız?


  • Değerlerin ondalık olduğunu unutmayın. Bu sebeple 3.2 adımını uygulamanız kesinlikle gerekli.
  • Tek bir sürücüye erişimi kısıtlayacaksanız o sürücüye ait değeri yazacaksınız. Örneğin D sürücüsüne erişim kıstlanacaksa 8 değerini kullanacaksınız.
  • Birden fazla sürücüye erişimi kısıtlayacaksanız bu sürücülerin değerlerini toplayıp çıkan sonucu yazacaksınız. Örneğin C, D ve F sürücülerine erişim kısıtlanacaksa C, D ve F harflerinin değerleri olan 4, 8 ve 32 değerlerini topladığınızda çıkan 44 değerini kullanacaksınız. Bu şekilde istediğiniz kadar ve istediğiniz kombinasyonda sürücüyü engelleyebilirsiniz. Zaten dikkat ederseniz tüm sürücüleri engelllemek için girmemiz gereken değer olan 67108863, bütün harflerin değerlerinin toplamını ifade ediyor.

Hangi değeri kullanacaksınız?
Harf Ondalık Değer Harf Ondalık Değer Harf Ondalık Değer Harf Ondalık Değer
A 1 H 128 O 16384 V 2097152
B 2 I 256 P 32768 W 4194304
C 4 J 512 Q 65536 X 8388608
D 8 K 1024 R 131072 Y 16777216
E 16 L 2048 S 262144 Z 33554432
F 32 M 4096 T 524288 TÜMÜ 67108863
G 64 N 8192 U 1048576

İlgili konular;


Son yorumlar

Twitter

Facebook

İzleyiciler

item